Hem

Välkommen till Custice Business Center

Vår affärsidé är att skapa ökad lönsamhet i företag.

Hög omsättning eller höga intäkter är ju inte detsamma som lönsamhet.

För att bygga ett framgångsrikt företag behövs inte bara ökad försäljning utan också en vinst. Alldeles för många företag omsätter mycket men får lite över till slut. Pengar går in och går ut.

Det här är ofta stora företag bra på, de utnyttjar sin storlek. Små och mellanstora företag har inte resurser att bära den förhandlingskompetensen i företaget.

Storleken är inte allt!
Har man inte storlek måste man ha något annat. Vi ser till att även mindre och mellanstora företag blir maximalt lönsamma genom att erbjuda spetskompetens för upphandling, avtal och inköp.

Custice har länge arbetat med komplicerade entreprenadupphandlingar inom vård och omsorg, varor, tjänster och IT.

Varför välja just oss?
Om ditt företag har 10 procents vinstmarginal, så kommer varje sparad krona i en förhandling vara detsamma som 10 kronor i ökad omsättning.

Det är vi specialister på.