No Title

Välkommen till Custice Business Center

Custice är er rådgivande samarbetspartner inom upphandling, avtal och inköp med bred erfarenhet inom kundnöjdhet. Bland våra konsulter finns experter på stora komplexa entreprenad-upphandlingar, vård och omsorg, varor och tjänster och IT. Tanken är att det skall vara enkelt och kostnadseffektivt för alla företag att genomföra effektiviseringar och beställningar utan att för den skull vara ett stort företag eller organisation.