Tjänster

En portal som skapar rymd
Många företag tjänar pengar, men det är mellanrummet mellan intäkter och utgifter som skapar stabila och lönsamma företag.
Custice Kundportal innehåller marknadens bästa verktyg för att skapa kontroll på utgifter och kostnader. Med våra tjänster kan du aktivt påverka skillnaden mellan intäkter och utgifter.
Betala inte för mycket bara för att du har pengar.
Här får du järnkoll på inköp, upphandling och avtalshantering. Genom finanssupporten får du grepp om likviditet och kassaflöde. Det är här vi hjälper företag att behålla de pengar de tjänar.
Som kund får du access till alla våra supporttjänster inom faktura, inköp, avtal och finansiering.

 

 

Fakturasupport

Granskning av fakturor mot avtal.
Vi går igenom historiken av era betalda fakturor inom utvalda produktområden där vi summerar, gör prisjämförelser, kontrollerar priser för att hitta kostnadseffektiva förbättringar mot avtal.
Som kund kan ni alltid skicka in fakturor för granskning om något verkar konstigt eller fel.

 

 

 

 

Inköpssupport
Vi sammanställer era inköp inom valt område för prisjämförelser. Vi redovisar resultatet med förslag på kostnadseffektiviseringar. Väljer ni att gå vidare så hjälper vi till i kontakten med nya leverantörer. Vi förhandlar alltid med icke namngiven kund fram till ert beslut att gå vidare.
Områden där vi alltid kan göra stora besparingar är förbrukningsmaterial, försäkringar, elavtal, telefonabonnemang, profilmaterial företagsbilar, kopiatorer, kaffemaskiner, telefoni, IT-utrustning, inredning, verkstadsmaskiner, säkerhet, rekrytering och bemanning, verksamhetslokaler, försäkringar, finansiering m fl.

 

 

 

 

 

 

Avtalssupport
Vi går igenom, organiserar och lägger upp bevakning på era löpande avtal. Överblicken ger oss styrka vid upphandling av nya tjänster/produkter. Vi arbetar med ett egenutvecklat verktyg där ni enkelt kan ladda upp era avtal för att få korrekt beslutsstöd och blotta fällor. Ni får en avisering när det är dags att upphandla ny utrustning. Vid upphandling ger vi transparenta offerter, uppställda och presenterade av kompetenta och seriösa leverantörer som konkurrerar mot varandra på upphandlarens villkor.
Vi analyserar och granskar era avtal för att lokalisera leverantörer som åsidosätter sina skyldigheter gentemot er som kund. Vi bevakar och förhandlar om, eller avbryter avtal med automatisk förlängning. Här finns stora besparingar och effektiviseringar att göra.

 

 

 

 

 

 

Finanssupport

Hög omsättning eller höga intäkter är ju inte detsamma som lönsamhet.

För att bygga ett framgångsrikt företag behövs inte bara ökad försäljning utan också en vinst och en stark likviditet.
Alldeles för många företag omsätter mycket men får lite över till slut. Pengar går in och går ut. Detta gör att likviditeten påverkas negativt.

Det här är ofta stora företag bra på, de utnyttjar sin storlek och sitt kassaflöde. Små och mellanstora företag har ofta inte resurser att bära den förhandlingskompetensen i företaget.

Storleken är inte allt!

Har man inte storlek måste man ha starka vänner. Vi ser till att även mindre och mellanstora företag får maximal lönsamhet och likviditet genom att arbeta proaktivt med våra klienter för att

Varför vara kund hos Custice?

Om ditt företag har 10 procents vinstmarginal, så kommer varje sparad krona i en förhandling vara detsamma som 10 kronor i ökad omsättning.