Känner du till
era dolda tillgångar?

Hur gick det till när vi hjälpte ett företag som omsätter 10 miljoner – med bra vinstmarginaler – att öka vinsten med 1 miljon per år?

Vi har sedan 2017 hjälpt fler än hundra företag att spara mer än 50 miljoner kronor genom vårt analysverktyg.

Ett exakt analysverktyg

 Det kan vara oerhört svårt och omfattande att göra en exakt analys över svaga och starka punkter i en organisation, att se helheten av ekonomiska energiflöden. Det blir oftast bara en mängd detaljer och funktioner som samverkar med andra detaljer och funktioner.

Custice har nu som första analysföretag lyckats skapa ett analysverktyg som ser helheter i stället för detaljer.

Med detta snabba, men mycket exakta analysverktyg, får du reda på hur mycket pengar som försvinner från slutresultatet varje år.

t

Finns det dolda vinster i ditt företag?

t

Men hur ska man veta det då de är dolda?

»Så här mycket kan du
öka din vinst…«

… är den vanligaste kommentaren efter vår
granskning. På några minuter kan vi avgöra om det går att öka vinsten i ditt företag.