Problem?

Svenska företag läcker idag i snitt ca 11.000 kr per anställd och år till olika leverantörer av produkter och tjänster som ligger långt ifrån företagens kärnverksamhet.

Varför?

Anledningen till detta beror främst på att det inte finns tid att vara fullständigt insatt i företagets alla inköp, detta innebär att det produkter och tjänster som ligger långt ner på prioririteringslistan tenderar att kosta betydligt mer än vad det borde göra.

Förbättra er lönsamhet på bara några få klick

Se videon om hur det fungerar här –>

Custice löser detta problem!

Custice identifierar kostnadsläckaget genom att jämföra bolagets kostnadsmassa med Custice databas #fakta som innehåller över 30 miljoner uppgifter om nöjdhetsgrader, kostnader, avtal etc inhämtat mot svenska företag under de senaste 20 åren.