Frågor och Svar

Hidden

Hidden

Hur kommer man igång med att använda tjänsten?

Steg 1
Vi tar ett möte och visar hur prossessen går till, vi visar hur det kan se ut på andra företag.

Steg 2
Vi lägger in ert företagsuppgifter i vårt analys system för att generera en analys samt bokar en tid för genomgång av analys.

Är mina uppgifter synlig för någon?

Era avtal är givetvis inte synliga för någon annan än er själva och vår personal. Systemet i sig gör automatiskt jämförelser och analyserar era data men det sker automatiskt av massa algoritmer och parametrar och således är era data säkrade hos oss.

Hur går jämförelserna till?

Vi tar ett möte och visar hur processen går till samt att vi visar hur det kan se ut på andra företag. Därefter lägger vi in era företagsuppgifter i vårt analyssystem där era siffror processas mot alla andra företag i Sverige för att generera en analys.

Exakt hur jämförelserna går till är vi på Custice experter på, men det behåller vi av förklarliga skäl för oss själva.

Var kommer alla jämförelsedata från?

Vår tjänst bygger på en enormt stor databas vid namn #fakta som innehåller mer än 10 års data med uppgifter om Sveriges alla företag och kundnöjdhet inom olika områden.